Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht


kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht

Wefers Betting, De domeinnaam in het civiele recht, NJB 2001,.
Zolang dit punt echter in de rechtspraak niet is bevestigd, is het waarschijnlijk wel verstandig hier in een legal opinion een aanname of kwalificerende opmerking aan te spenderen.
Voorlopig zitten we dus met 'de gebakken peren'.Auteursrechten, veel mensen vragen zich af wat dit zijn.Het vestigen van een zekerheidsrecht op alle IE-rechten van een rechthebbende lock, stock barrel is dus naar Nederlands vermogensrecht een onmogelijkheid.Ook evenals alle andere genoemde publicaties van mijn hand te raadplegen.Vervolgens voorzien deze bepalingen er in dat de pandhouder ook zelfstandig die vorderingen tot schadevergoeding of winstafdracht kan instellen, zij het dat daarvoor dan wel de toestemming van de IE-rechthebbende nodig.q.26 Rb Utrecht, 30 november 2005, iept20051130; IER 2006,.Die bevoegdheid bedongen dient te zijn.Gedupeerde is met name de rechthebbende zelf, die deze vermogensbestanddelen niet op eenzelfde simpele wijze als zijn andere vermogensbestanddelen, zoals onroerend goed, handelsvoorraden of -vorderingen, als zekerheid voor financieringen kan aanwenden.Daarbij kan men met name denken aan derden die inbreuk maken op het IE-recht en derden-licentienemers en de door hen aan de IE-rechthebbende verschuldigde licentievergoedingen.841-848, die een quasi-IE-recht op de domeinnaam bepleiten.Bovendien zal de lener er voor moeten instaan dat hij aan deze verplichting heeft voldaan plotseling kort geheugenverlies en zal met name in een internationale context een 'legal opinion' van zijn advocaat onderdeel van de documentatie vormen.Die advocaat bevindt zich daarmee dus in eenzelfde bevoorrechte positie als die waarin de notaris zich steeds bevindt, namelijk dat hij ten opzichte van alle bij de transactie betrokkenen partijen verantwoordelijk is voor het door die partijen beoogde rechtsgevolg.38 Art.Dat betekent dus 'werk aan de winkel ofwel due diligence in de terminologie van de in overnames en financieringen ingevoerde juristen.280) (en Bijlage II, Overdracht van rechten van intellectuele eigendom.J.Die bevoegdheid hoeft hij niet specifiek te hebben bedongen van de IE-rechthebbende.Kortom, alle reden om van mening te zijn dat ook deze IE-rechten geen registergoed in de zin van Boek 3 BW zijn, en dat standpunt onderschrijf ik dan ook van harte.40 .L.R.A.
De jurisprudentie heeft geleerd dat die eis nogal liberaal wordt opgevat.
Alle reden dus om in de praktijk hier wel bij stil te staan.

Voor ons onderwerp vallen al dergelijke rechten los van wat er verder over de aard, inhoud en waarde van die rechten valt op te merken buiten de zekerheidsrechtelijke boot en zijn zij dus voor een financiering in die vorm niet interessant.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap